Data wymiany licznika na dwukierunkowy znajduje się na oświadczeniu OSD, które zostawia Zakład Energetyczny po wymianie lub przeprogramowaniu licznika na dwukierunkowy.
Ilość kWh wyprodukowanych znajduje się w aplikacji producenta falownika lub na wyświetlaczu falownika.